Tag Archives: Udink & De Jong

ILN Today Post

Betalingen ontvangen van bijna-failliete vennootschappen

Betalingen ontvangen van bijna failliete vennootschappen, blijft lastig. Wanneer kan de curator in faillissement die betalingen later weer terugvorderen? Bas Ebels schreef een noot onder een uitspraak van de Rechtbank Limburg waarin de bewindvoerder in voorlopige surseance met succes een betaling aan het advocatenkantoor, die de aspirant sursiet had begeleid bij de aanvraag van de surseance, terugvorderde. Erg zuur voor de advocaten, maar juridisch juist. Wees dus op uw hoede als u betaald krijgt door een klant in moeilijkheden.”

Read More

Read full article
ILN Today Post

Bas Ebels benoemd tot partner

Wij zijn zeer verheugd bekend te kunnen maken dat Bas Ebels per 1 januari 2017 is benoemd tot partner. Bas Ebels is al sinds 2006 bij ons werkzaam als advocaat en curator.

Bas Ebels is gespecialiseerd in insolventie- en ondernemingsrecht en financiering en zekerheden. Daarnaast heeft hij ruime ervaring op het gebied van het gezondheidsrecht. Hij treedt op als curator in verschillende faillissementen en adviseert daarnaast als advocaat ondernemingen en bestuurders van ondernemingen.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Willem den Hertog op BNR over de juridische gevolgen van Brexit

Het Britse volk heeft besloten: Het Verenigd Koninkrijk treedt uit de EU.

Op 14 juni jl. was Willem den Hertog al te horen in het programma Juridische Zaken van BNR over de juridische consequenties van een Brexit. Hier is een link waarop het hele programma is te beluisteren.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Cessie- en verpandingsverbod in een contract

Wie een vordering heeft op een ander uit een met die ander afgesloten overeenkomst, kan die vordering in principe overdragen of verpanden. Omdat juristen vinden dat zij bezig zijn met het recht zoals dat door de Romeinen is uitgevonden, noemen zij overdragen “cederen” en de overdracht “cessie”. Om de een of andere reden noemen ze verpanding wel “verpanding”.

Het is echter mogelijk (zegt de wet) in het contract waaruit de vordering ontstaat te bepalen dat die vordering niet overdraagbaar is (voor de fijnproever: artikel 3:83 lid 2 BW) en niet kan worden verpand. In 2003 had de Hoge Raad uitgemaakt dat als partijen A en B een dergelijke afspraak hebben gemaakt er geen sprake is van een contractueel verbod, maar van een onmogelijkheid. Het is niet alleen dat A zijn vordering niet aan C mag overdragen, hij kan het ook niet, evenmin als hij een blok beton van 1000 kilo in zijn eentje van het huis van B naar dat van C kan slepen.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Marc Udink benoemd als curator faillissement WaarborgHolland Platina, Goud & Zilver NV

Marc Udink is op 22 maart 2016 door de Rechtbank Den Haag benoemd als curator in het faillissement van Waarborg Platina Goud en Zilver NV te Gouda, bekend onder publicatiekenmerk 09.dha.16.164.F.1300.1.16. Deze benoeming volgde op een korte periode van stille bewindvoerder (een zogenoemde pre-pack). Het bedrijf is een van twee door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) gecertificeerde firma’s die belast is met het keuren van edelmetalen.

Inmiddels is een doorstart geregeld, waardoor het bedrijf gered is en marktwerking behouden blijft. De markt zou bij faillissement immers terugvallen naar een monopolie, hetgeen ongewenst is.

Read More

Read full article