Tag Archives: tax debts

Ægtefællers hæftelse for skattegæld

På det hæftelsesmæssige område medfører det dog som udgangspunkt ikke nogen form for konsekvenser. Hver af ægtefællerne behandles som udgangspunkt individuelt. Hver af ægtefællerne hæfter for den gæld, de nu engang har, og de hæfter med det, som de ejer. Rådgivningsmæssigt er det velkendt, at ægtefæller kan tilrettelægge deres økonomi, sådan at den ægtefælle, der driver virksomhed med økonomisk risiko, eller som har en stor gældsandel ikke ejer noget, mens den anden ægtefælle, som har en sund økonomi er den, der ejer noget. En sådan opdeling kan man som udgangspunkt ikke gøre noget ved. 

Read full article