Tag Archives: succession

ILN Today Post

Generationsskifte af unoterede aktier – yderligere afklaring

Mange virksomheder i Danmark drives i selskabsform. Langt de fleste af disse selskaber er unoterede selskaber. Ved unoterede selskaber forstås, at kapitalandelene i selskabet ikke er noteret på en børs eller optaget på et reguleret marked. Der er derfor ofte brug for at foretage et generationsskifte af sådanne selskaber, hvor kapitalandelene er unoterede.

Ejer af et sådant selskab kan i selskabet have placeret en virksomhed eller blot bruge selskabet som en pengetank. Uanset hvad der er i selskabet af aktiver og passiver forekommer det, at ejeren har et ønske om, at en del af denne aktivitet skal overflyttes til næste generation. De bagvedliggende ønsker om et sådant generationsskifte er flerstrengede.

Read More

Read full article

"TAX TIPS: ESOPs can be part of succession strategy," Carl Grassi for Crain’s Cleveland Business

In the six-year period ending in 2012, taxpayers were reluctant to structure transactions to defer taxes because tax rates were very low (especially on capital gains).

Why defer taxes if rates are only going to increase? As of last year, the highest tax rate on most capital gains rose to 23.8% (which includes the additional tax on investment income). 

Read full article