Tag Archives: Stefan Mak

ILN Today Post

Heb ik een verplichting tot het stellen van zekerheid?

Zekerheid stellen voor verplichtingen die je bent aangegaan zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verpanden van bepaalde goederen of banksaldi. Nergens in de wet is bepaald dat een schuldenaar op eerste verzoek van zijn schuldeiser zekerheid moet stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen. Hoewel de wet daartoe dus niet verplicht, kan het wel zo zijn dat partijen in een overeenkomst een dergelijke verplichting hebben neergelegd.

Lees verder

Read full article