Tag Archives: SKAT

ILN Today Post

Ny afgørelse om trepartsforhold

SKAT har afgjort, at man kan anses for ansat i et firma, selv om man er ansat gennem et bureau

De fleste personer er meget sjældent i tvivl om, hvorvidt de er lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende. Ofte giver dette sig selv. Det forekommer imidlertid, at en del personer har en interesse i at være selvstændig erhvervsdrivende og ”forsøger” at få deres aktivitet løftet op til at være det. I disse situationer foretager man en konkret skatteretlig vurdering af, hvorvidt den aktivitet, den pågældende person udøver, er kendetegnet som selvstændig erhvervsdrivende.

Read More

Read full article