Tag Archives: security deposit

Pas på du ikke bliver beskattet ved at stille en kaution!

Med virkning fra 11. juni 2014 blev der i virksomhedsskatteloven indsat nogle nye bestemmelser, der skulle forhindre en vis grad af misbrug af virksomhedsskatteloven. En af de regler, der blev indsat, var, at det ville udløse beskatning, hvis man stiller aktiver i en virksomhedsskatteordning til sikkerhed for forpligtelser uden for virksomhedsskatteordningen. Dette kan f.eks. være en sikkerhedsstillelse over for egne private forpligtelser, f.eks. et privat banklån, en forpligtelse i et selskab, man ejer, eller forpligtelser, som ens nærtstående har, f.eks. hvis ens børn har brug for en sikkerhedsstillelse. Den pågældende regel vedrører altså personlig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen. 

Read full article