Tag Archives: real estate

Paul L. Feldman Co-Chairs MCLE’s “Zoning Practice” Program

On January 26, Davis Malm shareholder Paul L. Feldman co-chaired the Massachusetts Continuing Legal Education (MCLE) “Zoning Practice” Program. The full-day program covered a wide range of zoning topics. Mr. Feldman’s presentation focused on obtaining special permits and variances under municipal zoning by-laws.

Mr. Feldman’s real estate practice involves all aspects of real estate work, including acquisition, leasing, permitting, and financing. He represents several active and substantial real estate developers and handles transactions in many parts of the country. He appears before municipal boards and state agencies, as well as before all levels of the Massachusetts state court system. 

Read full article
ILN Today Post

Eksklusion af andelshaver

Nye domme i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret belyser andelsboligforeningers mulighed for eksklusion af medlemmer på grund af vanrøgt og på grund af støjende og generende adfærd.

Det sker desværre, at en andelsboligforening må ekskludere et af sine medlemmer, hvis medlemmet ikke følger de regler, der er gældende for foreningen.

Read full article
ILN Today Post

Andelsboligforening vinder sag om byggegaranti

En andelsboligforening kunne som køber af en ejendom indtræde i en garantierklæring stillet af et forsikringsselskab, efter bygherren var gået konkurs.

En andelsboligforening købte af en professionel bygherre en nybygget ejendom, som blev opført med salg til andelsboligforeningen for øje.

Et forsikringsselskab stillede en garanti efter ABT § 6 stk.4. og 7 ( Almindelige betingelser for totalentreprise) til sikkerhed for opfyldelse af alle totalentreprenørens forpligtelser over for bygherren i entrepriseforholdet, og den var gældende i 5 år efter afleveringstidspunktet.

Read full article
ILN Today Post

Manglende brug af sommerhus stoppede tilladelsen til helårsbeboelse

Retten til at benytte en ejendom i et sommerhusområde til helårsbeboelse var bortfaldet tre år efter ejendommen var brændt.

En ejendom beliggende i et sommerhusområde brændte. Der havde indtil branden også været tilladelse til at benytte ejendommen som helårsbolig. I forbindelse med salg af ejendommen gav kommunen køberne tilladelse til at benytte ejendommen til helårsbeboelse.

Denne tilladelse ophævede Natur- og Miljøklagenævnet, og køberne anlagde derfor sag mod nævnet for at få tilladelsen tilbage. 

Read full article
ILN Today Post

Brug af forældet typeformular ændrede ikke lejekontraktens gyldighed

§11 i typeformularen, der anvendes som lejekontrakt ved privat boligudlejning, er som udgangspunkt individuelle bestemmelser og kræver ikke fremhævelse eller autorisation.

Af Torsten Viborg Pedersen

En udlejer havde anvendt en forældet typeformular. Højesteret fandt ikke, at dette gjorde bestemmelserne i §11 i lejekontrakten ugyldige. En forkert henvisning til en bestemmelse i reglerne om fri lejefastsættelse var uden betydning for gyldigheden af aftalen om fri lejefastsættelse (Højesteretsdom 23.juni 2015 285/2013). 

Read full article
ILN Today Post

Real Estate Leasing Transactions

For any company, the first step in the process of seeking office premises is selecting a real estate broker. While the process of choosing a real estate broker is highly subjective, often based on preexisting relationships, the real estate broker selected should be licensed in the jurisdiction in which the property is located, and should ideally come with recommendations.

For companies that will be leasing premises in several locations throughout the United States, and even outside of the United States, it is often helpful to hire one of the larger real estate brokerage companies to handle multiple locations, as they can provide more extensive and comprehensive brokerage services covering most if not all of a company’s real estate needs.

Read More

Read full article
ILN Today Post

What does an entrepreneur need to know about making a charitable donation?

Gifts of Private Companies and Real Estate

Entrepreneurs create much wealth in Canada with their businesses and real estate holdings. These dedicated owners are often also very committed to charitable giving.  They seek to pass on their community, not diminished, but better than it was passed on to them.

However, it is challenging to make gifts from their wealth.  Company shares and real estate holdings are often illiquid. 

Read full article
ILN Today Post

Ekenberg & Andersson advises Ambea on the sale of five care home facilities

Ekenberg & Andersson has assisted Ambea in the sale of real property for five care home facilities to Högkullen Omsorgsfastigheter AB.

The care home facilities are located in the Stockholm area, Linköping, Härnösand and Boden, and covers e.g care for the disabled. Ambea will remain on the properties as tenant.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Liiga palju kaubanduskeskusi – kas lõpu algus keskmise suurusega keskusetele?

Viimastel aastatel on järjest enam ja enam tõusetunud uute rajatavate kaubanduspindade valguses probleem, et Eestis on kaubanduskeskuste (ja sh hulgas kaubanduspinna) arv suurenemas kuigi rahvast, mis seda täita suudaks jääb järjest vähemaks. Seega tekib paratamatult küsimus, et millised täna veel toimivad keskused hakkavad sellise nähtuse all esimesena kannatama?

Minu hinnangul saavad esimesena „pihta“ keskmise suurusega keskused. Seda just põhjusel, et Eesti jaekaubandusturg ning jaekaubandusklientide käitumisharjumus polariseerub järjest rohkem suunal, kus ühele poolele jäävad kiirete igapäevaostude väikepoed/keskused ning teisele poolele suured nö meelelahutuskeskused. Ehk, esimeses teevad külastajad kiirelt oma igapäevaks vajalike esemete ostud ning teistes on võimalik külastajatel oma perega viita kogu päev ühildades meelelahutuse ja ostlemise, kus on suur toodete valik. Seetõttu jäävad nende kahe vahele just keskmise suurusega keskused, mis ei suuda selgelt pakkuda kummagi turupoole eeliseid – ei kiirust, valikut ega meelelahutust.

Read full article
ILN Today Post

Real Estate: Know Before You Owe: Impending changes to the residential loan closing process

The “Know Before You Owe” mortgage rule,also known as the TILA-RESPA Integrated Disclosures rule, goes into effect on Oct. 3, 2015. The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) issued the final rule on Nov. 3, 2013, requiring easier-to-use mortgage disclosure forms that clearly lay out the terms of a mortgage for a homebuyer, among other things. Unless specifically exempted, any residential consumer loan originated on or after Oct. 3, 2015, will be subject to the new rules and forms promulgated by the CFPB. Though there are very few exceptions, those consumer loan transactions exempted from the new rules and forms include reverse mortgages, home equity lines of credit, mobile home loans, and creditors who originate less than five loans in a calendar year. 

Read full article