Tag Archives: real estate

ILN Today Post

Lease extensions of flats on a sale – what to tell your clients

When tenants first acquired the right to extend their flat leases under the Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 (Act), there was a perception that this was not as attractive as the other right created by the Act, to collectively acquire the freehold title to the building in which the flats are situated.  However, lease extension claims are generally quicker, simpler and the right is more readily available than the right to collectively enfranchise.

A lease is generally marketable (i.e. a bank will lend against the interest) if it is for 80 years or more. It is not uncommon, particularly in Prime Central London, for flats to be sold on leases of under 80 years.  Accordingly, it is important that the agents are aware that the statutory right to extend the lease exists and how and when that right can be exercised so dealing with the extension can be dealt with at the Heads of Terms stage.

Read More

Read full article
ILN Today Post

ophævelse af 60/40-støtteordning for solcelleanlæg

Lovforslag om ophævelse af den såkaldte 60/40-støtteordning i § 47, stk. 7 i Lov om vedvarende energi blev den 3. maj 2016 hastebehandlet og vedtaget. Loven træder i kraft straks. Tilsagn om støtte givet inden den 3. maj 2016 berøres ikke.

Støtteordningen gjorde det muligt at ansøge om pristillæg til elektricitet produceret på solcelleanlæg. Støtteordningen gav en garanteret afregningspris på 60 øre/kWh de første 10 år og derefter 40 øre/kWh de næste 10 år. Med andre ord blev der givet et pristillæg til producenten svarende til forskellen mellem markedsprisen og støtteloftet 60/40 øre/kWh.

Read full article
ILN Today Post

Nye skærpede krav til købere af betalingsrettigheder

På baggrund af nye EU-regler har NaturErhvervstyrelsen med virkning fra 2016 skærpet kravene til købere af betalingsrettigheder, som nu skal være ”aktiv landbruger”.

Den 1. januar 2016 trådte ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere på baggrund af nye EU-regler i kraft.

I europæisk sammenhæng har der været firmaer uden tilknytning til landbruget, der tjente penge på betalingsrettigheder. For at bevare formålet med støtten, fandt man det nødvendigt at skærpe kravene til købere af betalingsrettigheder. I den nye bekendtgørelse fremgår det, at betalingsrettigheder kun kan overdrages til en ”aktiv landbruger”, der er berettiget til at modtage støtte. Det indebærer krav om udøvelse af mindst én landbrugsaktivitet. 

Read full article
ILN Today Post

How Best to Ensure Enforceability of Rent Acceleration Clauses

A New York commercial landlord’s ability to enforce lease provisions that provide for the acceleration of a tenant’s future rent obligation in the event of breach came under scrutiny recently in the decision by New York’s highest court, the Court of Appeals, in Van Duzer Realty v. Globe Alumni Student Assistance.

New York law imposes no duty on commercial landlords to mitigate damages. That is, landlords have no obligation to re-let premises previously leased by defaulting tenants. Landlords, however, cannot collect from tenants more than what was bargained for at the time a lease was signed. Thus, a commercial landlord must make sure that any damages measured by the accelerated rent are not disproportionate to its actual damages.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Opsigtsvækkende dom om gennemgribende forbedret lejemål

Højesteret underkender alle underliggende instanser i sag om gennemgribende forbedret lejemål.

Højesteret afsagde den 8. april 2016 en principiel dom om gennemgribende forbedrede lejemål. Dommen siger, at der ikke skal stilles strenge krav for at anse betingelsen om, at forbedringerne i en gennemgribende moderniseret lejlighed væsentligt har forøget det lejedes værdi for opfyldt, så længe de anerkendte forbedringsudgifter overstiger det mindstebeløb, der er fastsat i boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Read full article
ILN Today Post

KLA Alert – Real Estate Law – April 2016

TERRENO DE MARINHA E ILHAS COSTEIRAS – A FORÇA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO

Recente decisão da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis se junta a outras decisões, inclusive de muitos dos Tribunais Regionais Federais de diferentes regiões, que demonstram a distância abissal entre o posicionamento da Secretaria do Patrimônio da União – SPU e a situação jurídica e registral adequada ao tratamento dos imóveis localizados em ilhas costeiras.

Como as muitas outras decisões judiciais no mesmo sentido, a decisão alicerçada no preciso encadeamento dos títulos aquisitivos da propriedade imobiliária coerentes com os e correspondentes registros imobiliários, assevera a força do registro imobiliário. Não o registro de per si, mas o registro imobiliário subsidiado, como é de esperar-se, por um título perfeito.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Lease extensions of flats – Traps for the unwary

When tenants first acquired the right to extend their flat leases under the Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 (Act), there was a perception that this was not as attractive as the other right created by the Act, to collectively acquire the freehold title to the building in which the flats are situated.  However, lease extension claims are generally quicker, simpler and the right is more readily available than the right to collectively enfranchise.

So, lease extensions are an important right but it is a technical area, fraught with traps for the unwary.

Read More

Read full article
ILN Today Post

KLA Alert – Direito Imobiliário – Março 201

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA

Nesse mês de fevereiro foram publicadas seis novas súmulas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tratam de temas relacionados com a atividade imobiliária e mais precisamente com a compra e venda de imóveis na planta.

Essas súmulas são de interesse de todos, não apenas de advogados, magistrados ou membros do Ministério Público, mas também dos compradores de imóveis, investidores, empreendedores e demais pessoas envolvidas nos negócios imobiliários.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Sagen om +/- 15%-reglen afgjort i Højesteret

Højesteret har den 8. marts 2016 afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse med opgørelse af boafgift.

Ved kendelsen stadfæster Højesteret landsrettens kendelse fra februar 2015, hvorefter SKAT får medhold i, at de arveudlagte ejendomme skal undergives en sagkyndig vurdering af en person udmeldt af skifteretten.

Read full article

Davis Malm welcomes back Shawn M. McCormack

Shawn McCormack practices in the Litigation, Real Estate and Environmental areas. He focuses on real estate litigation and appeals, including zoning, permitting, land use, and title matters. Prior to joining Davis Malm, Shawn served as Law Clerk to the Honorable Gordon H. Piper, Justice of the Land Court Department of the Trial Court of Massachusetts.

Read full article