Tag Archives: Procurement Act

ILN Today Post

I hvilket omfang skal en evalueringsmetode være beskrevet på forhånd i offentlige udbud?

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse fra den 8. august 2017 behandlet rækkevidden af begrebet ”evalueringsmetode” i udbudslovens § 160, stk. 1. Kendelsen afklarer, i hvilket omfang de offentlige myndigheder på forhånd er forpligtet til at beskrive deres evalueringsmetode.

Read More 

Read full article