Tag Archives: process

Skønsmand fortaber honorarkrav efter fejl

Ny landsretskendelse fastslår, at skønsmanden ikke har krav på honorar for sit arbejde, hvis en skønsrapport må udgå af sagen som følge af skønsmandens fejl. Landsretten synes samtidigt at anerkende byrettens afgørelse af, at en skønsmand kan bringe sig selv i et modsætningsforhold til sagens parter ved udformning af skønserklæring. 

Read full article