Tag Archives: PlasBossinade

ILN Today Post

De verhuurdersvergunning in Groningen

Vanaf 1 januari 2019 wordt in gemeente Groningen het vergunningstelsel voor kamerverhuur, verhuur van kleine appartementen en verhuur via bemiddelingsbedrijven van kracht. Hiervoor wordt de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG) gewijzigd, waartoe de gemeenteraad op 26 september 2018 unaniem heeft besloten. Een primeur in Nederland. Een slimme zet of een stap te ver?

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Hoe lang duurt een juridische seconde?

U heeft waarschijnlijk meegekregen dat we een nieuwe kilo krijgen. Vanaf 20 mei 2019 is een kilo niet langer het gewicht van dat prototype blok platina-iridium in Parijs, maar wordt de kilo uitgedrukt in een natuurkundige formule.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder: is een stichting een vennootschap?

Kort geleden heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurder van een stichting hoofdelijke aansprakelijk is voor huurtermijnen die de stichting niet betaald heeft. Interessant hierbij is vooral dat het Hof voor het antwoord op deze vraag de stichting gelijk heeft gesteld aan de BV en de NV.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Staat en fiscus zijn voor Faillissementswet een pot nat

Voor een succesvolle faillissementsaanvraag moet sprake zijn van meerdere schuldeisers. De Minister van SZW voert daarom in zijn verzoekschrift tot faillietverklaring van X, naast zijn eigen vordering, een vordering van de Belastingdienst op. Maar zijn de Staat en de fiscus wel twee verschillende schuldeisers? De Hoge Raad heeft recentelijk bepaald dat dat niet het geval is.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Aanbod voor een huurovereenkomst: kijk een gegeven paard niet in de bek!

De gemeente Epe heeft jarenlang een standplaatsvergunning verleend en wenst hieraan een einde te maken. Kan dit zomaar? Deze vraag werd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voorgelegd. Op 10 juli 2018 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Het tarief van de overdrachtsbelasting in vogelvlucht

Iedereen die wel eens een bestaand huis of bedrijfspand heeft gekocht (niet nieuwbouw) wordt geconfronteerd met het moeten betalen van overdrachtsbelasting. Vroeger gold daarvoor slechts één tarief: 6% over de koopsom. Om de in de laatste economische crisis vastgelopen vastgoedmarkt wat aan te zwengelen werd het tarief sindsdien voor woningen beperkt tot 2%.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Herziene UAV-GC en de afwijkende toestand

UAV-GC worden herzien

De Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV-GC) zijn de voorwaarden die zien op zogenaamde geïntegreerde contracten. De UAV-GC bieden de mogelijkheid om ontwerpverantwoordelijkheid neer te leggen bij de opdrachtnemer in een door de opdrachtgever te bepalen mate.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

De AVG: Is uw beveiliging van persoonsgegevens op orde?

Als je iemand de vraag stelt of het voor een organisatie van belang is dat deze zijn ICT systemen goed beveiligt, zal iedereen die vraag bevestigend beantwoorden. Desondanks gaat het op dit vlak maar al te vaak mis. Dat bleek overduidelijk in 2017 toen organisaties wereldwijd werden lamgelegd door de WannaCry aanval.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

De juridische aspecten van ICO’s: een grijs gebied

Door Rens Nijdam en Samé Iejad

Een ICO (Initial Coin Offering) is een populaire manier om blockchainprojecten te financieren. Het is een nieuwe, andere vorm van crowdfunding. Door middel van het uitgeven van een nieuwe cryptomunt of van cryptotokens, halen bedrijven geld binnen om hun doelen te realiseren.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Wet verbetering functioneren Verenigingen van eigenaars

Op  1 januari 2018 is de “Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars”  in werking getreden. Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat er structureel en volgens een meerjaren onderhoudsplan geld wordt gereserveerd voor het onderhoud van appartementencomplexen. Daarnaast is er duidelijkheid geschapen over de gevolgen van leningen die een VvE aangaat.

Lees verder

Read full article