Tag Archives: PlasBossinade Advocaten

ILN Today Post

Aanbestedingsrecht en de Nota van Inlichtingen, hoe zat het ook al weer?

Iedereen die wel eens aan een aanbestedingsprocedure heeft meegedaan, kent hem wel: de Nota van Inlichtingen. Meer een resultaat van waar het eigenlijk om gaat: de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat is natuurlijk bedoeld om onduidelijkheden te voorkomen. Naast het feit dat individuele inschrijvers daarmee vragen beantwoord krijgen over onderdelen van de opdracht (of de aanbestedingsprocedure), zorgt het verspreiden van de Nota van Inlichtingen er voor dat alle inschrijvers ook dezelfde – verdiepende – informatie hebben over die opdracht of procedure.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Aanbestedingsrecht en de opdracht, hoe zit het ook al weer?

De opdracht

Binnen het aanbestedingsrecht zijn er veel aspecten die interessant zijn om juridisch te beschouwen. De vraag of en hoe een aanbestedende dienst een opdracht moet aanbesteden, begint echter bij de vraag of de betreffende ‘opdracht’ wel kwalificeert als een aanbestedingsplichtige opdracht.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Heb ik een verplichting tot het stellen van zekerheid?

Zekerheid stellen voor verplichtingen die je bent aangegaan zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verpanden van bepaalde goederen of banksaldi. Nergens in de wet is bepaald dat een schuldenaar op eerste verzoek van zijn schuldeiser zekerheid moet stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen. Hoewel de wet daartoe dus niet verplicht, kan het wel zo zijn dat partijen in een overeenkomst een dergelijke verplichting hebben neergelegd.

Lees verder

Read full article
ILN Today Post

Nieuwe wet lost probleem flex/vast niet op

Een paar maanden geleden stond ik een Deens bedrijf bij dat in Nederland een dochtervennootschap heeft. Deze dochtervennootschap wilde afscheid nemen van een werknemer. Ik heb aan de Deense klant moeten uitleggen dat een werkgever in Nederland niet zelf de arbeidsovereenkomst kan opzeggen en dat hiervoor toestemming nodig is van het UWV of tussenkomst van de kantonrechter. Hij was verbijsterd dat je als werkgever in Nederland in de situatie terecht kan komen dat je geen afscheid kan nemen van een werknemer als je dat wilt.

Bij mijn weten is Nederland het enige land in Europa dat het zogenaamde preventieve ontslagstelsel kent. In andere Europese landen geldt het uitgangspunt dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer kan opzeggen. Als achteraf blijkt dat je als werkgever dat niet goed hebt gedaan of verwijtbaar hebt gehandeld, zal dat zich vertalen in een schadevergoeding die aan de werknemer moet worden betaald. More…

Read full article