Tag Archives: payment entitlements

ILN Today Post

Pantsætning af betalingsrettigheder

En afgørelse ved Vestre Landsret fra den 7. juli vil øge finansieringsomkostninger ved pantsætning af betalingsrettigheder. Dette kan betyde større tab for pengeinstitutter i tilfælde af landmandens konkurs eller rekonstruktionsbehandling – både ved aktuelle og fremtidige konkurser/rekonstruktioner.

Artiklen er særligt relevant for personer, som beskæftiger sig med finansiering på landbrugsområdet.

Read More

Read full article