Tag Archives: Monique Tieben

ILN Today Post

Wet verbetering functioneren Verenigingen van eigenaars

Op  1 januari 2018 is de “Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars”  in werking getreden. Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat er structureel en volgens een meerjaren onderhoudsplan geld wordt gereserveerd voor het onderhoud van appartementencomplexen. Daarnaast is er duidelijkheid geschapen over de gevolgen van leningen die een VvE aangaat.

Lees verder

Read full article