Tag Archives: money

ILN Today Post

Hvor mange kontanter må jeg tage imod?

Hvidvaskningslovens § 5 indeholder et forbud mod, at erhvervsdrivende tager imod kontante betalinger på 50.000,00 kr. eller derover. Lovens bestemmelse herom er vist nok noget overset, og en del erhvervsdrivende er nok ikke opmærksomme på, at overtrædelse af bestemmelsen er strafbar.

Read More

Read full article