Tag Archives: mededingingsrecht

ILN Today Post

Aanbestedingsrecht en de opdracht, hoe zit het ook al weer?

De opdracht

Binnen het aanbestedingsrecht zijn er veel aspecten die interessant zijn om juridisch te beschouwen. De vraag of en hoe een aanbestedende dienst een opdracht moet aanbesteden, begint echter bij de vraag of de betreffende ‘opdracht’ wel kwalificeert als een aanbestedingsplichtige opdracht.

Lees verder

Read full article