Tag Archives: Liberal Alliance

Høringsforslag om ny medarbejder-aktieordning

Som tidligere omtalt under Nyheder på hjemmesiden blev Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ved Finansloven for 2016 enige om at genindføre muligheden for at tildele medarbejdere aktieløn i virksomheden på gunstige vilkår.

I forlængelse heraf har Skatteministeriet nu sendt et lovforslag i høring om gunstigere skatteregler for aktier samt købe- og tegningsretter, som tildeles medarbejdere.

Read full article

Lempelse af beskatningen af aktielønsordninger

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er ved Finansloven for 2016 blevet enige om at genindføre muligheden for at tildele medarbejdere aktieløn i virksomheden på gunstige vilkår.

Af Jesper Bierregaard

Individuelle medarbejderaktier bliver efter nugældende regler beskattet som almindelig lønindkomst, dvs. med op til ca. 56 % skat. Beskatningen sker på det tidspunkt, hvor aktierne erhverves. Ved aktielønsordninger, hvor medarbejderen modtager købe- eller tegningsretter til aktier, beskattes værdien heraf ligeledes som lønindkomst hos medarbejderen. I modsætning til aktier sker beskatningen dog først på det tidspunkt, hvor medarbejderen vælger at udnytte optionen.

Read full article