Tag Archives: labro and employment

Er dine ansættelseskontrakter ajourført?

I starten af 2016 indtrådte to markante ændringer i reguleringen af ansættelsesforholdet. Hvor det indtil 1. januar 2016 var tilladt at aftale en automatisk fratræden ved det fyldte 70. år, er dette nu ikke længere lovligt. Derudover er de tidligere regler om ansættelsesklausuler blevet erstattet af reglerne i ansættelsesklausulloven. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis en virksomheds ansættelseskontakter ikke er ajourført.

Read full article

Frikendt i sag om konkurrerende handlinger

En arbejdsgiver og medarbejder blev frikendt i en sag om konkurrerende handlinger i strid med markedsføringsloven, herunder ansættelse af en konkurrents medarbejdere.

DAHL Advokatfirma har netop vundet en sag om konkurrerende handlinger efter markedsføringslovens §§ 19 og 1, herunder påstået misbrug af erhvervshemmeligheder, målrettet hvervning af en konkurrerende virksomheds ansatte og ulovlig udnyttelse af kendskab til underleverandører.

DAHL Advokatfirma har repræsenteret en arbejdsgiver i en sag, hvor en medarbejder, der også var medejer, sammen med virksomheden blev sagsøgt for at have handlet i strid med markedsføringsloven.

Read full article