Tag Archives: labor and employment

Your employee may be a gem, but can he wear his piercing?

By Jacques Bélanger, from our Labour and Employment Law Group.

June 29, 2017 — An employer’s right to regulate an employee’s appearance — jewels, tattoos, unusual clothing — has given rise to numerous decisions over the years. Each case’s characteristics can present difficulties, as seen in a recent decision by the Court of Appeal of Québec (Aliments Olympus (Canada) inc. c. Union des employés de la restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9400, 2017 QCCA 813).

Read full article

En værdig opsigelse

Opsigelser kommer sjældent belejligt, men alle virksomheder vil før eller siden være nødsaget til at opsige en eller flere medarbejdere. Det er en stor psykisk belastning for den opsagte medarbejder, for lederen, som er nødsaget til at sige dygtige og trofaste medarbejdere op, og for de tilbageværende medarbejdere. Det er derfor vigtigt at finde redskaber til at foretage opsigelserne bedst muligt, både fra et HR-mæssigt og et juridisk synspunkt.

Af Søren Ole Nielsen

Der er flere grunde til, at en opsigelse skal forløbe bedst mulig – bl.a. virksomhedens sociale ansvar over for trofaste medarbejdere, at man i mindst mulig grad forstyrrer harmonien blandt de tilbageværende medarbejdere, og at man skal opretholde sit image og en drift med færre hænder.

Read full article

Handicappet medarbejder havde ikke krav på nedsat tid

Hvis en medarbejder er handicappet efter forskelsbehandlingsloven, er arbejdsgiveren forpligtet til at foretage hensigtsmæssige foranstaltninger, så medarbejderen fortsat kan varetage jobbet. Forpligtelsen gælder dog ikke, hvis det vil påføre arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde. Højesteret har i en nylig afsagt dom fastslået, at en arbejdsgiver ikke havde pligt til at tilbyde en handicappet medarbejder en deltidsstilling.

Read full article
ILN Today Post

New Rights and Obligations for Employers Under the Defend Trade Secrets Act

President Barack Obama on May 11, 2016 signed the Defend Trade Secrets Act (DTSA), which provides a federal private right of action for the misappropriation of trade secrets. Companies were previously only able to bring civil actions for trade secret protection in state court under various state laws. Under the new law, trade secret owners can pursue claims in federal court and apply for an order to seize property to prevent the dissemination of trade secrets. The DTSA also provides for remedies including injunctive relief and damages for actual loss, unjust enrichment and a reasonable royalty amount.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Employers Face Significant Increase in Required Salary Level for Overtime-Exempt Employees

The U.S. Department of Labor (DOL) recently issued its Final Rule addressing the minimum salary requirements for employees who are classified as exempt from overtime pay.

Under the Fair Labor Standards Act (FLSA), employees who are exempt from overtime under the commonly utilized executive, administrative and professional exemptions must: (1) be paid a predetermined and fixed salary that cannot be reduced based on variations in the quantity or quality of work performed; (2) be paid at a specified minimum salary level; and (3) perform primarily executive, administrative or professional duties, as defined in the FLSA regulations.

Read More

Read full article

Se video: Huskeliste til en værdig opsigelse

Advokat Søren Ole Nielsen gennemgår her en huskeliste på syv punkter, der sikrer en værdig opsigelse.

Read full article

Private indkøb fra arbejdstelefon kan koste jobbet

BORTVISNING: Højesteret har den 17. marts 2016 stadfæstet en dom fra Østre Landsret omkring bortvisning af en systemudvikler.

Systemudvikleren fik som led i ansættelsen udleveret en smartphone. Virksomheden havde ikke givet instrukser for, hvad telefonen måtte anvendes til, men det var dog klart for alle, at der var tale om en arbejdsmobiltelefon.

Efter et par års ansættelse downloadede systemudvikleren en app, hvorfra der kunne købes togbilletter. Over en periode på fem måneder købte han herefter private togbilletter for ca. 1.300 kr., som blev betalt af arbejdsgiveren via telefonregningen. Da dette blev opdaget, bortviste arbejdsgiveren systemudvikleren uden forudgående advarsel. Herefter stævnede systemudvikleren sin arbejdsgiver med påstand om erstatning og godtgørelse.

Read full article

Kommentarer på blog fører til bortvisning

DAHL Advokatfirma har netop vundet en sag om bortvisning af en medarbejder på baggrund af kommentarer på en offentligt tilgængelig blog.

I sommeren 2015 blev en medarbejder bortvist fra sin arbejdsplads, efter han på en åben blog på ekstrabladet.dk havde kommenteret en artikel om en seksuel hændelse.Hændelsen var sket på en ferierejse i Tyrkiet.

På trods af, at hverken medarbejderen eller arbejdsgiveren var indblandet i hændelsen, valgte medarbejderen at promovere sin arbejdsgiver ved navns nævnelse og med det sigte, at arbejdsgiveren kunne sikre gæsterne mod lignende seksuelle hændelser. Han skrev bl.a., at han havde haft et privat tæskehold til at tage sig af disse modbydelige hændelser, og at udøverne fik, hvad de fortjente.

Read full article

Advokat og partner Jens Paulsen har udgivet bogen Ansættelsesklausuler

De nye regler i ansættelsesklausulloven ændrer retsstillingen radikalt. Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven og som har virkning fra 1. januar 2016.

Der er fokus på betingelserne for gyldighed og kravet om, at lønmodtagere, der omfattes af en konkurrenceklausul, skal indtage en helt særlig betroet stilling, og at det skriftligt skal være anført, hvorfor arbejdsgiveren anser en konkurrenceklausul som nødvendig i det konkrete ansættelsesforhold. Ansættelsesklausuler beskriver forbuddet mod listekundeklausuler og kravet om udlevering af kundelister som gyldighedsbetingelser i forhold til kundeklausuler.

Read full article

Think of renewing your employment contracts upon expiry!

February 15, 2016 — Three years ago, you hired a sales rep. You drew an employment agreement defining the compensation, working schedule and vacations. Since the rep was to occupy a strategic position in your company, you inserted non-competition and non-solicitation clauses into the agreement. Finally, you stated that the agreement would be limited to a three-year duration, and that its renewal would require an express agreement.

This contract expired last January 29. However, through the hustle and bustle of daily activity, no one paid attention to the fact that the contract had come to an end, and no one was surprised when the rep showed up for work on February 1 and kept doing his job through the week.

Read full article