Tag Archives: housing cooperative

Andelsboligforening vinder sag om byggegaranti

En andelsboligforening kunne som køber af en ejendom indtræde i en garantierklæring stillet af et forsikringsselskab, efter bygherren var gået konkurs.

En andelsboligforening købte af en professionel bygherre en nybygget ejendom, som blev opført med salg til andelsboligforeningen for øje.

Et forsikringsselskab stillede en garanti efter ABT § 6 stk.4. og 7 ( Almindelige betingelser for totalentreprise) til sikkerhed for opfyldelse af alle totalentreprenørens forpligtelser over for bygherren i entrepriseforholdet, og den var gældende i 5 år efter afleveringstidspunktet.

Read full article