Tag Archives: Energy Agreement of 2012

Nye støtteordninger til biogas

Nyt lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – støtteordninger til biogas træder i kraft 1. juli 2016.

Tilskud til biogasproduktion har været besluttet politisk siden Energiaftalen fra 2012, men har afventet EU-Kommissionens godkendelse, idet reglerne indebar statsstøtte. EU-Kommissionen har nu godkendt støtteordningerne for en 10-årig periode, hvorfor det fra den 1. juli 2016 bliver muligt at søge støtte til biogas.

Read full article