Tag Archives: Court of Hillerod

Beskatning af “fiktiv” løn og leje!

Dom fra sidste år viser, at man kan blive beskattet af beløb, man ikke selv mener at have modtaget.

Det er givetvis almindeligt kendt for de fleste, at man som fuldt skattepligtig til Danmark skal beskattes af de økonomiske formuefordele, man oppebærer. Hvordan den økonomiske formuefordel fremtræder – om det er kontanter, naturalier eller andet – er underordnet. Får man en formuefordel, indtræder der beskatning af den person, der oppebærer det.

Read full article