Tag Archives: corporate commercial

Nyt lovforslag om obligatorisk betænkningstid for kviklån

Justitsministeren har fremsat et forslag om at ændre kreditaftaleloven. Med ændringen indføres en obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån – de såkaldte kviklån. Lovforslaget kan dermed få stor betydning for udbyderne af kviklånene.

Read full article

Registrering af reelle ejere i selskaber

Folketinget vedtog den 1. marts 2016 lovforslag nr. 94, som indfører et register over reelle ejere i selskaber. Lovforslaget gennemfører desuden dele af fjerde hvidvaskdirektiv (EU-direktiv 2015/849 af 20. maj 2015).

Loven er endnu ikke trådt i kraft, ligesom ikrafttrædelsesdagen ikke er fastsat. Dette skyldes, at det nødvendige register til at foretage registreringer i endnu ikke er udviklet.

Det fremgår imidlertid af art. 67 i 4. Hvidvaskdirektiv, at Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 26. juni 2017. Det må derfor forventes, at loven senest vil træde i kraft på dette tidspunkt.

Read full article