Tag Archives: company cars

Beskatning af fri bil i flere år pga. én dags brug

Bare én dags privat brug af fri bil kan udløse beskatning over flere år, viser byretsdom.

Fri bil er et frynsegode, der typisk aftales mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Hvis det aftales, at arbejdstageren har fri bil, bliver arbejdstageren naturligvis beskattet heraf. I de situationer, hvor man indgår en sådan aftale med ”åbne øjne”, er der ikke overraskelser herved. Den måde, værdien af den fri bil opgøres, er nogenlunde objektiv.

Read full article