Tag Archives: Business Transfer Act

ILN Today Post

Større beskyttelse af lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelser

Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt en dom, der udvider lønmodtageres beskyttelse mod usaglig opsigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dommen og dennes konsekvenser er temaet for denne artikel.

Hidtidig retsopfattelse
Siden den 1. april 1979 har det fremgået af virksomhedsoverdragelseslovens (vol.) § 3, stk. 1, at afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

Read More

Read full article