Tag Archives: Business Rent Act

Udlejers genudlejningspligt

Som udlejer har man en genudlejningspligt – men hvor langt skal udlejer gå i sine bestræbelser på genudlejning?

Opsiges et lejemål, før det lovbestemte eller aftalte varsel udløber, er hovedreglen, at lejeren må forvente at hæfte for lejen i den opsigelsesperiode, der er gældende for lejemålet.

En undtagelse til denne hovedregel er udlejers genudlejningspligt, hvor udlejer skal bestræbe sig på at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt. Dette fremgår direkte af lejelovens § 86, stk. 3, og erhvervslejelovens § 64, stk. 3.

Read full article