Tag Archives: Board for Public Procurement

ILN Today Post

Brug af delydelsesbestemmelsen i udbudsloven

I en ny sag slår Klagenævnet for Udbud fast – i modstrid med både lovbemærkninger til udbudsloven og konkurrencestyrelsen vejledning til udbudslovens § 8, stk. 2 (delydelsesbestemmelsen) – at det ikke er en betingelse for brug af delydelsesbestemmelsen, at det fra et udbudt projekts start, dvs. fra offentliggørelse af udbuddet, har været planlagt om og hvordan denne bestemmelsen skulle anvendes. Dvs. hvilke ydelser, der forventes anskaffet udenom den udbudte kontrakt.

Read More

Read full article