Tag Archives: bills

ILN Today Post

Lovforslag om ændring af planloven er fremsat

Den nuværende planlov fra 1992 er udformet på basis af lovgivning fra 1970’erne. Med udgangspunkt i den fortsatte udvikling indgik den daværende regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti i juni 2016 en politisk aftale om ændringer i planloven. Regeringen har nu fremsat et lovforslag om en moderniseret planlov, som udmønter den politiske aftale.

Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Read More

Read full article