Tag Archives: bankruptcy and restructuring

ILN Today Post

Rekonstruktionsbehandling uden fortrydelsesret

Højesteret har nu slået fast, at det ikke er muligt at tilbagekalde en begæring om rekonstruktion – heller ikke som led i en efterfølgende konkursbehandling.

Den 1. april 2011 blev der indført regler om rekonstruktion og samtidig ophørte de tidligere kendte regler om betalingsstandsning.

Read More

Read full article