Blog Archives

ILN Today Post

Endringer i arbeidsmiljøloven – regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Den 1.1.2016 trådte nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i kraft. Reglene er å finne i arbeidsmiljøloven kap 14 A. De nye lovreglene innebærer en betydelig innskjerping av i hvilke tilfeller det kan avtales konkurranse- og kundeklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er i tillegg et forbud om rekrutteringsklausuler mellom virksomheter, med unntak for situasjoner hvor det er forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Lovendringene vil få stor praktisk betydning og det kan for mange virksomheter være nødvendig med en revidering av gjeldende arbeidskontrakter. Dersom man ikke foretar en justering, vil klausuler i strid med reglene kunne bli kjent ugyldige. For avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning først ett år etter ikrafttredelsen, slik at man har 2016 på å områ seg.

Advokatfirmaet Økland & Co har dyktige advokater med spesialisering innenfor arbeidsrettens område, som kan bistå med utforming av klausuler i henhold til de nye lovbestemmelsene.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Endringer i arbeidsmiljøloven – regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Den 1.1.2016 trådte nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i kraft. Reglene er å finne i arbeidsmiljøloven kap 14 A. De nye lovreglene innebærer en betydelig innskjerping av i hvilke tilfeller det kan avtales konkurranse- og kundeklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er i tillegg et forbud om rekrutteringsklausuler mellom virksomheter, med unntak for situasjoner hvor det er forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Lovendringene vil få stor praktisk betydning og det kan for mange virksomheter være nødvendig med en revidering av gjeldende arbeidskontrakter. Dersom man ikke foretar en justering, vil klausuler i strid med reglene kunne bli kjent ugyldige. For avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning først ett år etter ikrafttredelsen, slik at man har 2016 på å områ seg.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Nyansatte advokatfullmektiger

Vi har gleden av å melde at Magnus Bryn Løberg, Ragnhild Martinsen og Siv Kristine Sannerhaugen har tiltrådt som advokatfullmektiger i Økland.

Magnus er nyutdannet jurist fra Universitetet i Bergen og er fra november 2015 tilknyttet vårt Sørumsandkontor. Han skal i hovedsak arbeide med insolvens og konkursbobehandling. Ragnhild kommer fra stilling som advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt AS og er tilknyttet vårt hovedkontor i Lillestrøm. Hun skal hovedsakelig arbeide med arbeids- og selskapsrett. Siv Kristine kommer fra stillingen som saksbehandler i Kredinor SA og er tilknyttet vårt kontor på Eidsvoll. Hun skal hovedsakelig arbeide med arbeidsrett, kontraktsrett, insolvens og konkursbobehandling.

 

Read More

Read full article