Home > News > Het retentierecht in de bouw

Het retentierecht in de bouw

Elke aannemer ziet zich er op enig moment mee geconfronteerd: de niet-betalende opdrachtgever. Zeker indien deze aannemer al investeringen heeft gedaan om een werk te realiseren, kan het uitblijven van betaling vervelende consequenties hebben. Om te voorkomen dat de aannemer volledig met de gebakken peren blijft zitten heeft de wetgever de aannemer – onder omstandigheden – een nuttig hulpmiddel verstrekt: het retentierecht. In deze blog wordt kort stilgestaan bij het retentierecht; wat is het en hoe werkt het?

Lees verder