Home > News > Aanbestedingsrecht en de Nota van Inlichtingen, hoe zat het ook al weer?

Aanbestedingsrecht en de Nota van Inlichtingen, hoe zat het ook al weer?

Iedereen die wel eens aan een aanbestedingsprocedure heeft meegedaan, kent hem wel: de Nota van Inlichtingen. Meer een resultaat van waar het eigenlijk om gaat: de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat is natuurlijk bedoeld om onduidelijkheden te voorkomen. Naast het feit dat individuele inschrijvers daarmee vragen beantwoord krijgen over onderdelen van de opdracht (of de aanbestedingsprocedure), zorgt het verspreiden van de Nota van Inlichtingen er voor dat alle inschrijvers ook dezelfde – verdiepende – informatie hebben over die opdracht of procedure.

Lees verder