Home > Regions > Europe > Nye og bedre muligheder for tildeling af medarbejderaktier

Nye og bedre muligheder for tildeling af medarbejderaktier

Den 12. november 2017 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen har blandt andet til formål, at forbedre vilkårene for tildeling af medarbejderaktier.

På baggrund af den kortfattede aftale indgået mellem parterne kan følgende foreløbig udledes: 

Read More