Home > Regions > Europe > Landsholdsspiller – ansættelsesretlig status?

Landsholdsspiller – ansættelsesretlig status?

Uden ellers at ville blande mig i den igangværende konflikt mellem kvindefoldboldlandsholdet og DBU om en fremtidig landsholdsaftale og spørgsmålet om landsholdsspillernes eventuelle status som lønmodtagere, vil jeg knytte nogle ansættelsesretlige bemærkninger til problemstillingen.

Hvem er lønmodtager i traditionel forstand?
Ansættelsesretligt findes der ingen generel lovbestemt definition på lønmodtagere. Speciallovgivningen opererer derimod med definitioner, der ikke er fuldt ud parallelle. Disse specialbestemmelser findes primært i relation til skatteretlige og social-/pensionsretlige forhold. Personer der indtager lønmodtagerstatus har ofte, i forhold til ikke-lønmodtagere, en række rettigheder, der ikke kan fratages lønmodtagerne ved individuel (ansættelses)aftale.

Read More