Home > Regions > Europe > Har du kjøpt bolig med ulovlig hybel?

Har du kjøpt bolig med ulovlig hybel?

Høyesterett har nylig avsagt en avgjørelse som har betydning for erstatningsutmålingen til kjøpere av boliger som har ulovlig utleiedel.

Saken gjaldt en boligselger som hadde unnlatt å opplyse kjøper om at de to utleiehyblene på boligens loft ikke var godkjent. Kjøperne hadde betalt 3,15 millioner kroner for boligen i 2013. I markedsføringen var det fremhevet fra selgernes side at hyblene genererte gode inntekter. For at en bolig lovlig skal kunne leies ut må den være godkjent av bygningsmyndigheten, det var ikke tilfelle i saken. Det ville koste om lag 1,6 millioner å sette hyblene i slik stand at bygningsmyndigheten ville godkjenne dem for varig opphold, som er et krav ved utleie.

Read More