Home > Legal Updates > Lovlige aktionærlån – pas på alligevel!

Lovlige aktionærlån – pas på alligevel!

Det kan blive muligt at låne penge i egen virksomhed, men der er mange faldgruber, som kan gøre det dyrt.

Erhvervsministeren har den 5. oktober 2016 fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven, herunder lovliggørelse af aktionærlån. Danmark har i en lang årrække – siden 1982 – haft forbud mod, at aktionærer og ledelsesmedlemmer måtte låne midler i det selskab, hvor de indgik i ledelsen og/eller var ejere af. Et selskab måtte endvidere ikke stille sine midler til rådighed eller stille sikkerhed for de pågældende personers forhold.

Read More