Home > Legal Updates > Overvågning af medarbejdere – hvad kan arbejdsgiveren tillade sig?

Overvågning af medarbejdere – hvad kan arbejdsgiveren tillade sig?

Selvom arbejdsgiveren har ledelsesretten, er der både i kollektive overenskomster og i lovgivning fastsat begrænsninger i, hvilke kontrolforanstaltninger arbejdsgiveren kan iværksætte uden at orientere repræsentanter for lønmodtagerne herom. Artiklen beskriver disse rammer i forhold til videoovervågning af arbejdspladser.

Read More