Home > Regions > Europe > Udlandsdanskers brug af sommerhus i Danmark

Udlandsdanskers brug af sommerhus i Danmark

Helle Thornings skattesag vakte stor debat, og praksis er blevet strammet med dom i Højesteret.

De, der betaler skat til Danmark, er som udgangspunkt personer, der har bopæl i Danmark. Denne persongruppe betegnes som fuldt skattepligtige skatteydere. Persongruppen skal betale skat til Danmark af en hvilken som helst indkomst, de oppebærer, uanset hvorfra i verden den stammer.

Ved siden af findes begrebet ”begrænset skattepligtig”. Begrænset skattepligtige er personer, der på den ene side ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men på den anden side har en eller anden form for relation til Danmark, typisk fordi de f.eks. ejer fast ejendom eller andet i Danmark.