Home > Regions > Europe > Ny markedsmisbrugs-forordning ændrer reguleringen af børsnoterede selskaber

Ny markedsmisbrugs-forordning ændrer reguleringen af børsnoterede selskaber

Med den nye markedsmisbrugsforordning vil flere selskaber blive omfattet af reglerne om markedsmisbrug, og der kommer nye regler for bl.a. insiderhandel, oplysningspligt, kursmanipulation, interne regler m.m.

Fra den 3. juli 2016 gælder forordning 596/2014 af 16. april 2016 om markedsmisbrug også kaldt markedsmisbrugsforordningen. Der er tale om markante ændringer i de danske børsregler, og det er derfor centralt for børsnoterede virksomheder samt investorerne at være forberedt til disse ændringer.