Home > Regions > Europe > Bestyrelsesformænd i kommunale fællesskaber har ikke ret til fast vederlag

Bestyrelsesformænd i kommunale fællesskaber har ikke ret til fast vederlag

Statsforvaltningen har afgjort, at man som udgangspunkt bør udbetale vederlag for hvervet som bestyrelsesformand efter reglerne om mødediæter i i kommunestyrelsesloven. Afgørelsen træffes på baggrund af oplysninger om timeforbrug og karakteren af formandens opgaver såvel som omfanget og karakteren af virksomheden.

Statsforvaltningen har i en afgørelse af den 29. januar 2016 vurderet, at bestyrelsesformanden i et kommunalt fællesskab ikke har ret til fast vederlag, men skal vederlægges efter reglerne om mødediæter.