Home > Regions > Europe > Ændringer i byggeloven

Ændringer i byggeloven

Folketinget har den 21. april 2016 vedtaget et lovforslag om ændring af byggeloven. Loven lemper bl.a. reglerne om byggeskadeforsikring, indfører en certificeringsordning i forbindelse med byggesagsbehandlingen og indfører en gebyrmulighed i byggesager.

Reglerne om byggeskadeforsikring bliver lempet i relation til udlejningsejendomme

Fremover undtages bygherren fra kravet om byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme, og dermed bliver det frivilligt, om bygherren vil tegne en byggeskadeforsikring. Det er ejendommens tiltænkte anvendelse, der er afgørende for, om en ejendom er omfattet af undtagelsen.