Home > Regions > Europe > Advokat og partner Jens Paulsen har udgivet bogen Ansættelsesklausuler

Advokat og partner Jens Paulsen har udgivet bogen Ansættelsesklausuler

De nye regler i ansættelsesklausulloven ændrer retsstillingen radikalt. Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven og som har virkning fra 1. januar 2016.

Der er fokus på betingelserne for gyldighed og kravet om, at lønmodtagere, der omfattes af en konkurrenceklausul, skal indtage en helt særlig betroet stilling, og at det skriftligt skal være anført, hvorfor arbejdsgiveren anser en konkurrenceklausul som nødvendig i det konkrete ansættelsesforhold. Ansættelsesklausuler beskriver forbuddet mod listekundeklausuler og kravet om udlevering af kundelister som gyldighedsbetingelser i forhold til kundeklausuler.