Home > Regions > Europe > Ny standardkontrakt om overtagelse af systemvedligeholdelse

Ny standardkontrakt om overtagelse af systemvedligeholdelse

Hvis man som myndighed eller virksomhed i sine eksisterende kontrakter har taget højde for at kunne overdrage vedligeholdelse og videreudvikling af allerede erhvervede it-systemer til 3. part, øger man sine muligheder for øget konkurrenceudsættelse og for leverandøruafhængighed.

Ved erhvervelse af en it-service vedrørende vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende systemer kræves en anden kontraktform end en klassisk kontrakt til systemanskaffelser.

DAHL Advokatfirma har i samarbejde med Bird & Bird og Trustworks udviklet en ny standardkontrakt til det danske marked, som adresserer en række af de problemstillinger, myndigheder og virksomheder bør være opmærksomme på i bestræbelserne på at sikre fleksibiliteten og uafhængigheden.