Home > Regions > Europe > Eksklusion af andelshaver

Eksklusion af andelshaver

Nye domme i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret belyser andelsboligforeningers mulighed for eksklusion af medlemmer på grund af vanrøgt og på grund af støjende og generende adfærd.

Det sker desværre, at en andelsboligforening må ekskludere et af sine medlemmer, hvis medlemmet ikke følger de regler, der er gældende for foreningen.