Home > Regions > Europe > Den nye Persondataforordning

Den nye Persondataforordning

I januar 2012 fremlagde Kommissionen et forslag til en ny persondataforordning. Efter næsten 4 års forhandlinger, utallige møder og flere ændringsforslag, blev Parlamentet, Rådet og Kommissionen den15. december 2015 langt om længe enige om den endelige tekst. Persondataforordningen vil få direkte virkning i hele EU i starten af 2018.