Home > Regions > Europe > Brug af forældet typeformular ændrede ikke lejekontraktens gyldighed

Brug af forældet typeformular ændrede ikke lejekontraktens gyldighed

§11 i typeformularen, der anvendes som lejekontrakt ved privat boligudlejning, er som udgangspunkt individuelle bestemmelser og kræver ikke fremhævelse eller autorisation.

Af Torsten Viborg Pedersen

En udlejer havde anvendt en forældet typeformular. Højesteret fandt ikke, at dette gjorde bestemmelserne i §11 i lejekontrakten ugyldige. En forkert henvisning til en bestemmelse i reglerne om fri lejefastsættelse var uden betydning for gyldigheden af aftalen om fri lejefastsættelse (Højesteretsdom 23.juni 2015 285/2013).