Home > Regions > Europe > Indtrædelse i garanti

Indtrædelse i garanti

Ny Højesteretsdom tillader tredjemand at indtræde i en entreprenørs garanti.

I dommen af 12. august 2015 udtalte Højesteret, at det måtte have fremstået som en nærliggende mulighed for et forsikringsselskab, at en garanti for en totalentreprenørs forpligtelser kunne påberåbes af senere erhververe af byggeriet – uanset at der ikke var sket transport af garantien.

Dommen må antages at få betydning for fremtidige garantier i entrepriseforhold.