Home > Regions > Europe > Hvornår er et udlån en gældsforpligtelse?

Hvornår er et udlån en gældsforpligtelse?

Ifølge sag fra Skatterådet skal man kunne dokumentere, at der ligger en forpligtelse til tilbagebetaling.

I skattelovgivningen findes der ikke nogen præcis definition på, hvornår noget er gæld. Definitionen af, hvornår et udlån foreligger, skal derfor søges i anden lovgivning.

Hvis man gennemgår øvrig lovgivning, kan man givetvis sammenfatte en definition af gæld derhen, at der er tale om en fordring fra en kreditor mod en debitor, stiftet ved erlæggelse af et pengebeløb fra kreditor til debitor og bestående af en gyldig realretlig forpligtelse for debitor til både objektivt og subjektivt at tilbagebetale et beløb til kreditor. Pligten er ofte kendetegnet ved, at der er pligt til at betale renter.