Home > Regions > Europe > Højesteret afbryder forældelsesfrist

Højesteret afbryder forældelsesfrist

Skadelidte var involveret i et færdselsuheld den 2. juli 2001, og skadevolder anerkendte efterfølgende erstatningspligten.

Sagen angik alene, om skadelidtes krav på godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne var forældet, inden retssagen blev anlagt den 29. januar 2007.