Monthly Archives: March 2015

ROBERT J. GALVIN QUOTED IN NOTED CONDOMINIUM RESOURCE HOALEADER.COM

avis Malm shareholder Robert J. Galvin was recently quoted in the noted online condominium resource HOALeader.com. Mr. Galvin offered insight on Can Owners and Their Renters Use Your Amenities?

For more information about HOA Leader, please visit: www.hoaleader.com.

Read full article

Pengetanksreglen og leasede aktiver

Siden 2000 har der i forskellige skattebestemmelser været en regel om, at visse virksomheder ikke kunne bruge visse skatteregler, hvis den pågældende virksomhed havde karakter af at være en ”pengetank” eller også benævnt som ”passiv virksomhed”. Disse regler, der ikke kan anvendes, er f.eks. muligheden for at indskyde midler på en ophørspension, muligheden for at overdrage aktier med succession i et selskab, der er passivt m.v.

Read full article

Værdiansættelse af bil ved salg fra selskab til hovedaktionær

LANDSRETSDOM

Samhandel mellem en hovedaktionær og et selskab skal ske på markedsmæssige vilkår, såkaldte armslængdevilkår. Det betyder også, at handel med forskellige aktiver skal værdiansættes til den pris, som en uafhængig tredjemand ville betale for det pågældende aktiv.

En række aktiver er lette at værdiansætte, mens andre aktiver volder væsentlige udfordringer. En af de aktivtyper, der handles ofte, er biler. Østre Landsret har haft lejlighed til at tage stilling til en sådan sag ved dom af 8. maj 2014.

Read full article